Archives par mot-clé : comerç

Séminaire de recherche Jaume Dantí : El comerç català al Mediterrani als segles XVI-XVII. Continuïtat i articulació del territori”.

Jaume Dantí, Professeur à l’Université de Barcelone, intervient en catalan pour le séminaire d’histoire sociale de l’économie le mercredi 12 février 2020.

Attention, la salle est pour ce séminaire : salle du conseil du Service Central de Documentation, 2eme étage.

Emprenedors transnacionals a la València moderna

Josep San Ruperto Albert, jove historiador format a la Universitat de València, acaba de publicar a la prestigiosa Fundació Noguera, un llibre tirat de la seva tesi doctoral, llegida el 2017, preparada sota la doble direcció d’Amparo Felipo Orts i Carme Pérez Aparicio1. A partir de fonts documentals molt diverses i abundants2 i d’una bibliografia molt ample, l’autor estudia les trajectòries de dues famílies emprenedores milaneses a la València del segle XVII a través de les quals planteja problemàtiques historiogràfiques molt rellevants com, per exemple, la integració dels estrangers en el món comercial o la promoció social.

Continuer la lecture de Emprenedors transnacionals a la València moderna

  1. J. San Ruperto Albert, Emprenedors transnacionals. Les trajectòries econòmiques i d’ascens social dels Cernezzi i Odescalchi a la Mediterrània Occidental (ca. 1590-1689), Barcelona, Fundació Noguera, 2019, 410 p. []
  2. L’autor ha buidat arxius espanyols (Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Simancas, Archivo General de Indias), l’Arxiu de la Corona d’Aragó, els arxius valencians i italians []

Connexions et commerce dans la Méditerranée moderne

Poursuivant un travail collectif entamé depuis quinze ans et jalonné de publications régulières1 , le professeur Jaume Dantí, de l’Université de Barcelone, a coordonné un nouvel ouvrage regroupant les travaux de sept chercheurs membres de son groupe de recherche ou « chercheurs invités », sous le titre Relacions mediterrànies a la Catalunya moderna2. Historiens modernistes des universités de Barcelone, Perpignan, Valence et Aix-Marseille présentent dans cet ouvrage leurs travaux autour du thème général des connexions en Méditerranée à l’époque moderne, la plupart d’entre eux s’intéressant aux relations commerciales en tant que facteur d’articulation entre différents territoires. La question du territoire est présente de façon plus spécifique dans deux des contributions, celles d’Agustí Alcoberro et de Josep M. Torras i Ribé, le premier étudiant les premières géographies de la Catalogne des XVIe et XVIIe siècles, le deuxième s’intéressant au recrutement des cadres de l’administration des Bourbons dans la Catalogne du début du XVIIIe siècle.

Continuer la lecture de Connexions et commerce dans la Méditerranée moderne

  1. 2005 : Ciutats, viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna, Barcelone, Rafael Dalmau ; 2011 : Les xarxes urbanes a la Catalunya dels segles XVI i XVII, Barcelone, Rafael Dalmau ; 2015 : L’articulació del territori a la Catalunya moderna, Barcelone, Rafael Dalmau []
  2. J. Dantí (coord., Relacions mediterrànies a la Catalunya moderna, Barcelone, Rafael Dalmau, 2018, 239 p. []

Una publicació sobre les pràctiques del comerç mediterrani del segle XVII – Une publication sur les pratiques du commerce méditerranéen au XVIIe siècle

La revista Afers acaba de publicar amb el seu número 87 datat del 2017, un dossier titulat “Un Mediterrani transnacional al segle XVII”. Són set articles precedits d’una introducció historiogràfica i de presentació del tema a càrrec del coordinador del dossier, Daniel Muñoz Navarro (Universitat de València). Els autors, ells, provenen de diferents universitats o centres d’investigacions com ara Sevilla, Milà, Nàpols, Lisboa, València i Aix-Marsella. Continuer la lecture de Una publicació sobre les pràctiques del comerç mediterrani del segle XVII – Une publication sur les pratiques du commerce méditerranéen au XVIIe siècle