Archives par mot-clé : època moderna

Emprenedors transnacionals a la València moderna

Josep San Ruperto Albert, jove historiador format a la Universitat de València, acaba de publicar a la prestigiosa Fundació Noguera, un llibre tirat de la seva tesi doctoral, llegida el 2017, preparada sota la doble direcció d’Amparo Felipo Orts i Carme Pérez Aparicio1. A partir de fonts documentals molt diverses i abundants2 i d’una bibliografia molt ample, l’autor estudia les trajectòries de dues famílies emprenedores milaneses a la València del segle XVII a través de les quals planteja problemàtiques historiogràfiques molt rellevants com, per exemple, la integració dels estrangers en el món comercial o la promoció social.

Continuer la lecture de Emprenedors transnacionals a la València moderna

  1. J. San Ruperto Albert, Emprenedors transnacionals. Les trajectòries econòmiques i d’ascens social dels Cernezzi i Odescalchi a la Mediterrània Occidental (ca. 1590-1689), Barcelona, Fundació Noguera, 2019, 410 p. []
  2. L’autor ha buidat arxius espanyols (Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Simancas, Archivo General de Indias), l’Arxiu de la Corona d’Aragó, els arxius valencians i italians []